Отзиви от клиенти

<div>
<div>
<div>
<div>
<div>
<div>
<div><span dir="auto">Благодарим на всички наши курсисти за доверието през годините! <img alt="⭐" src="https://static.xx.fbcdn.net/images/emoji.php/v9/tb4/1/16/2b50.png" style="height:16px; width:16px" /><img alt="⭐" src="https://static.xx.fbcdn.net/images/emoji.php/v9/tb4/1/16/2b50.png" style="height:16px; width:16px" /><img alt="⭐" src="https://static.xx.fbcdn.net/images/emoji.php/v9/tb4/1/16/2b50.png" style="height:16px; width:16px" /><img alt="⭐" src="https://static.xx.fbcdn.net/images/emoji.php/v9/tb4/1/16/2b50.png" style="height:16px; width:16px" /><img alt="⭐" src="https://static.xx.fbcdn.net/images/emoji.php/v9/tb4/1/16/2b50.png" style="height:16px; width:16px" /> Оценката ни дава възможност да сме гъвкави и по-лесно да намираме съвременните нужди на всички вас в обучението по чужди езици. Наша отговорност е да поддържаме необходимото ниво на преподаване на всички нива и възрасти и затова се стремим постоянно да развиваме квалификацията и компетентността на нашите преподаватели! <img alt="????" src="https://static.xx.fbcdn.net/images/emoji.php/v9/t60/1/16/1f51d.png" style="height:16px; width:16px" /></span></div>

<div><span dir="auto"><a href="https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.shkolata.eu%2F%3Ffbclid%3DIwAR3iy3luPykcniuzjbOphmfWkvVIdexYWoN6AUMx1sYNSGV_--KSJy_vWiE&amp;h=AT0cl_0OROSfJNLAjNC6DyF1JtlOa1KiJ0FTA7Rr2b7W0n0pSBcLEUXKrL8INmeXxnCpCuOK0gxGHu2GA9_EAUqWikHWRgS3woSVoCB88ctdUIDVITOK6WxzJTAqabW1wQ&amp;__tn__=-UK-R&amp;c[0]=AT2FMXwF7X00GKSuqxrubqSF6dNFjgDA7gYJ54rmbMMkgw-z4-dSY4l2cDpVkusDRFLMe7RYBsIfe1XSPlRWy3vTQu0lS07K65Z3K9DTwbAfrpHS7qjDLxdTVBwB8yiVN6oKzL3IG0PC09khT9hztKTxBnsvSJc-KMFdd4NRGrbyFqs569AN2A2uQwLOXZliIVW0U_NE5Jf1sosVDKIpjw" target="_blank">www.shkolata.eu</a></span></div>
</div>

<div>&nbsp;</div>

<div><img alt="" src="https://lh3.googleusercontent.com/7fqLhtYNHRxkqb5BuxlSQayvnWaEjlGzTsxgOG4FUGtCur9CRRL7GlzFcX0zsotpuYLZSclhN7DEIGlMwTRDWda1YHf4WpoUf_HO8OvhQCqgNwvGa52E4muO43tKltesMu_wI-Sv=w2400" style="height:298px; width:222px" /><img alt="" src="https://lh3.googleusercontent.com/erhCBoMAS6qo5iF2efmPh2Jc-hJsDH5KVgjwY15Lwp1-J7nVgDAdGlOm4kFRXU63QRTbAyRf452zFpMwu98qPfrJtubQ9bGmvK3y_lP7j9hXRt2WjZSfqebzQmCKncjufuoVlc4q=w2400" style="height:297px; width:223px" /><img alt="" src="https://lh3.googleusercontent.com/5rRc4iZziESyiGnABjDUdclhicR53Vnr9ne_NT6eBkw6M2qtVNvrtJuKnaFXTvAdg2kt39cz4HyaRPAPjMLRk2176eMt4_q7YdCDXa-fVqj3aJZDjpn1bFaRcb_l11oXgQ5imesU=w2400" style="height:298px; width:221px" /><img alt="" src="https://lh3.googleusercontent.com/KVVVxlrZyrFGWZsUP_dzVHD3FmLsFpn3vksQtU6k83LFpVrjcQHWFE9Csoc5lGgxYc8GZks3REfoxqjOEn_FwFhE3PSj2mex0DTNthQ-bxVkFB44TzSedARmp_jBveyZ4tu4pEia=w2400" style="height:297px; width:220px" /><img alt="" src="https://lh3.googleusercontent.com/8nQXEF1iTLG-Th4FQ1ENonvXMFSvN1kSJqTgng88YRMZXLZ5qv17gFDnyTXYm2F1_fyEV_i3HGzwlx9heFsP_z6j9mTnSsGVARY7C3kt8AUnBrPPKVxrp6kgdvwAXl5TCxcaMuEC=w2400" style="height:301px; width:221px" /></div>
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>

 

  • Всички права запазени. © Езиков център Школата

  • Езиков център - Школата
  • Нюзлетър

  • Създадено от

    Създадено от IGC
Обади ни се!
Онлайн - 0897298166 Офис Лазур - 0988854200 Офис Лазур - 0878456480