Руски език за деца и ученици

Руски език за деца и ученици

Руски език за деца

 • 8 часа месечно
 • 2 х 1 час (50 мин.) седмично
 • Групи от 5 до 8 деца на възраст от 3 до 7 г.
 • безплатна раничка за всеки наш ученик през учебната година

Руски език за ученици

 • Октомври – май
 • 2 пъти седмично
 • групи от 4-10 ученика от 1ви до 12ти клас
 • безплатна папка за всеки наш ученик през учебната година

Руски език - индивидуално обучение

 • целогодишно
 • 2 x 1 уч. час (40 мин.) седмично
 • индивидуално
 • отстъпка за ученик на Школата

Руски език за деца и ученици

Учебната система включва:задачи, текстове и упражнения, които развиват четирите езикови умения: слушане, говорене, четене и писане, като превес на този етап на обучение имат слушането и говоренето чрез заучаване на готови речеви образци и в по-малка степен четенето и писането езиков материал – фонетичен, който се въвежда чрез аудиозаписи и упражнения в учебника, лексически с обем 300–400 думи, граматичен речеви умения, характерни за това ниво на практическо владеене на руския език като средство за общуване комплекс от знания и представи за особеностите на руската култура и реалност общи учебни умения, рационални начини на работа за усвояване на чуждия език сфери на общуване и ситуации Общият брой на уроците е 62, колкото са и предвидените от програмата часове за изучаване на чужд език. В разработването на всеки урок авторите са се ръководили от принципа да създадат интерес за работа и учене у детето, като по този начин се отдава предпочитание на психологията на малкия ученик. Развива се в еднаква степен логическото мислене, паметта – зрителна, логическа, асоциативна и механична, умението детето да сравнява и анализира. Използват се съвременни игрови целенасочени упражнения, които стимулират активността на ученика.

Направи запитване за курс

 • Всички права запазени. © Езиков център Школата

 • Езиков център - Школата
 • Нюзлетър

 • Създадено от

  Създадено от IGC
Обади ни се!
Онлайн - 0897298166 Офис Лазур - 0878456008 Офис Меден Рудник - 0878882231